Croeso. Mae'r holl wybodaeth ddiweddaraf am gynigion ar gyfer Fferm Wynt Hendy ar gael ar y wefan, ynghyd â manylion ynglŷn â sut i gymryd rhan.

Mae Fferm Wynt Hendy Cyf yn cyflwyno cynlluniau ar gyfer naw tyrbin gwynt, 2.05 MW ar dir i'r dwyrain o Landrindod. Os caiff ei adeiladu mae gan y fferm wynt y potensial i gynhyrchu digon o ynni i gwrdd â gofynion 7,000 o gartrefi bob blwyddyn – dyna ddigon i ddiwallu gofynion tref maint y Drenewydd, Powys. Bydd y tyrbinau'n cysylltu â'r rhwydwaith dosbarthu lleol yn Llandrindod.

Bydd y cynlluniau'n cyflenwi:

  Lleoliad y Safle

Mae Fferm Wynt Hendy Cyf yn cynnig cynllun i godi deuddeg tyrbin gwynt 2.5-Mega-Wat ger pentref Penybont.Newyddion

Diweddariad y prosiect

Ar ôl cael eich adborth drwy'r ymgynghoriadau cyhoeddus mae'r tîm datblygu wedi bod yn brysur yn dadansoddi a dod i ddeall eich sylwadau.

Yn ogystal â'r ymgynghoriadau cyhoeddus, cafwyd yr ymateb cwmpasu terfynol oddi wrth yr ymgynghorwyr Statudol ym mis Rhagfyr 2013. Mae'r rhain hefyd wedi'u dadansoddi ac mae'r sgôp a'r ceisiadau wedi cael eu hystyried wrth baratoi'r dyluniad terfynol.

Cafodd y cynllun cychwynnol ei newid mewn ymateb i'r materion a godwyd ac rydynni ar hyn o bryd yn y broses o gynnal yr asesiad terfynol o'r cynllun cyn y bydd cais cynllunio yn cael ei gyflwyno i Gyngor Sir Powys yn gynnar yn 2014. . . . Cael rhagor o wybodaeth