Newyddion

Keep Updated

A wnewch ddod yn ôl yma'n aml i gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â chynnydd gyda'r cais cynllunio.

Ionawr 2014   |  Diweddariad y prosiect

Ar ôl cael eich adborth drwy'r ymgynghoriadau cyhoeddus mae'r tîm datblygu wedi bod yn brysur yn dadansoddi a dod i ddeall eich sylwadau.

Yn ogystal â'r ymgynghoriadau cyhoeddus, cafwyd yr ymateb cwmpasu terfynol oddi wrth yr ymgynghorwyr Statudol ym mis Rhagfyr 2013. Mae'r rhain hefyd wedi'u dadansoddi ac mae'r sgôp a'r ceisiadau wedi cael eu hystyried wrth baratoi'r dyluniad terfynol.

Cafodd y cynllun cychwynnol ei newid mewn ymateb i'r materion a godwyd ac rydynni ar hyn o bryd yn y broses o gynnal yr asesiad terfynol o'r cynllun cyn y bydd cais cynllunio yn cael ei gyflwyno i Gyngor Sir Powys yn gynnar yn 2014.

Rhoddwyd cyflwyniad ychwanegol o'r cynllun diwygiedig i aelodau Cyngor Cymuned Pen-y-bont ddydd Mercher 13 Tachwedd ac roedd cynrychiolwyr o Gyngor Cymuned Maesyfed hefyd yn bresennol. Mae'r cyflwyniad i'w weld drwy glicio ar y ddolen ganlynol:

 

Yn bennaf, mae newidiadau i'r cynllun yn cynnwys:

 

Cyhoeddi Arddangosfa Gyhoeddus Gorffennaf 2013

Mae Fferm Wynt Hendy Cyf eisiau clywed eich barn am y cynigion. Bydd arddangosfa gyhoeddus o'r cynlluniau'n digwydd ar :

Ddydd Mawrth 16 Gorffennaf o 2pm-7pm
yng Nghanolfan Gymunedol Pen-y-Bont a'r Cylch,
Llandrindod,
Powys,
LD1 5UA

Bydd aelodau o'r tîm datblygu wrth law i drafod y cynlluniau ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

 

 Cymryd Rhan

Diolch am gymryd yr amser i edrych ar ein cynigion. Rydym am glywed eich adborth am ein cynlluniau, gallwch gymryd rhan drwy:

  • Ddod i'r arddangosfa gyhoeddus ddydd Mawrth 16 Gorffennaf 2013, yng Nghanolfan Gymunedol Pen-y-Bont a'r Cylch, Llandrindod, Powys, LD1 5UA
  • Ffonio ein llinell wybodaeth gymunedol ar 0203 432 3171 (9am – 5.30pm)
  • Cysylltu â ni ar yr e-bost